วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556


อาหารหลัก 5 หมู่

    

                     อาหาร คือ สิ่งที่มีประโยชน์เมื่อร่างกายกินเข้าไปก็สามารถย่อย ดูดซึม และนำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นในวันหนึ่ง ๆ เราควรกิน อาหารให้ครบ 5 หมู่ ได้แก่

          หมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่ว
          หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน
          หมู่ที่ 3 ผักใบเขียวต่าง ๆ
          หมู่ที่ 4 ผลไม้ต่าง ๆ
          หมู่ที่ 5 ไขมันและน้ำมัน
 อาหารหลักหมู่ที่ 1                                                          อาหารหลักหมู่ที่ 1 

   คือ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม ไข่และถั่วเมล็ดแห้ง
              อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ หมายถึง เมื้อสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งสัตว์บกและสัตว์นํ้า เช่น เนื้อหมู ไก่ เป็ด ปลา ปู หอย กุ้ง กบเป็นต้น
              อาหารจำพวกนม รวมทั้งนํ้านมจากสัตว์ทุกชนิดที่เราใช้เป็นอาหาร ไม่ว่าจะเป็นรูปนมสด นมผงหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจากนม
               อาหารจำพวกไข่ เช่น ไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่จาระเม็ด ไข่นกกระทา ไข่นกพิราบ
อาหารจำพวกถั่วต่างๆและผลิตผลจากถั่ว ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแระ ถั่วดำ ถั่วลิสง ผลิตผลที่ได้จากถั่ว เช่น เต้าหู้ นมถั่วเหลือง


สารอาหาร

         สารอาหารที่ได้รับ  อาหารหมู่นี้ได้สารอาหารหลายชนิด ได้แก่ โปรตีน รองลงมาได้แก่ ไขมัน  เกลือแร่และวิตะมินต่างๆ    พวกเครื่องในสัตว์โดยเฉพาะตับมีวิตะมินและเกลือแร่มากเป็นพิเศษ


ประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่ 1

          1.ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต เช่น ช่วยสร้างเซลและเนื้อเยื่อต่างๆรวมทั้งซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะต่างๆ

          2.เป้นส่วนประกอบของสารเคมีที่ให้อำนาจในการต้านทานโรค
          3.ให้พลังงาน ในกรณีที่ได้รับคาร์โบไฮเดรทไม่เพียงพอ โปรตีน 1 กรัมให้พลังงาน 4 แคลอรี่
          4.เป็นส่วนประกอบของสารเอ็นไซม์และฮอโมน เพื่อควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ เช่น การย่อย การหายใจ การดูดซึม


ปริมาณที่ร่างกายควรได้รับใน 1 วัน

        1. ผู้ใหญ่ปกติควรรับประทานอาหารพวกเนื้อสัตว์วันละประมาณ 180 กรัมคนไทยทั่วไปรับประทานโปรตีนน้อยกว่าปริมาณที่ร่างกายต้องการ เพราะไม่เข้าใจว่าอาหารชนิดใดแทนกันได้ ฉนั้นถ้าเห็นว่าเนื้อสัตว์มีราคาแพงก็ควรใช้อาหารประเภทถั่วแทนเนื้อสัตว์ซึ่งมีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์

        2. เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งอยู่ในระยะที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตย่อมต้องการโปรตีนมากดังนั้นร่างกายจึงควรได้รับโปรตีนประมาณวันละ 3-5 กรัมต่อร่างกาย 1 กิโลกรัม
        3. หญิงมีครรภ์ ควรบริโภคอาหารโปรตีนวันละ 240-360 กรัมต่อวัน
        4. หญิงระยะให้นมบุตร ควรบริโภคอาหารโปรตีนวันละ 300-400 กรัมต่อวันอาหารหลักหมู่ที่ 2  อาหารหลักหมู่ที่ 2 

คือ อาหารประเภทข้าว แป้ง น้ำตาล และพืชจำพวกหัว เช่น เผือก มัน
อาหารจำพวกข้าว  เช่น  ข้าวเจ้า  ข้าวเหนียว ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง
อาหารจำพวกแป้ง เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวโพด แป้งสาลี แป้งมันสำปะหลัง รวมทั้งขนมปัง ขนมจีน เส้นก๋วยเตี๋ยว
อาหารจำพวกน้ำตาล เช่น น้ำตาลทราบ น้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลอ้อย และขนมหวานต่าง ๆ
                     

สารอาหาร
        
           สารอาหารที่ได้รับให้สารอาหารคาร์โบโฮเดรต ให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย


 ประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่ 2 

           1. ให้พลังงานแก่ร่างกาย ให้ความอบอุ่นทำให้ร่างกายสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆได้ดี
           2. เกี่ยวกับการย่อย การดูดซึม การที่จะใช้ประโยชน์ได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอำนวจการละลายของสารในร่างกาย


 ปริมาณที่ร่างกายควรได้รับใน  1  วัน

           ความต้องการของอาหารหมู่นี้ขึ้นอยู่กับการประกอบกิจกรรมของบุคคลผู้ที่ต้องออกแรงมาก  ผู้ที่ออกแรงน้อยก็ต้องการน้อย  นอกจากนี้ ความต้องการยังขึ้นอยู่กับวัย เพศ และขนาดของร่างกาย เช่น เด็กผู้ชายต้องการอาหารมากกว่าเด็กผู้หญิง เด็กโตต้องการอาหารมากกว่าเด็กเล็ก นักกีฬาต้องการอาหารมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เล่นกีฬา สำหรับผู้ใหญ่อย่างน้อยควรได้รับร้อยละ 50 - 70 ของพลังงานที่ต้องการ เพราะฉะนั้นการจัดอาหารจึงต้องคำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาด้วย
อาหารหลักหมู่ที่ 3
อาหารประเภทผักสดสีเขียว สีเหลืองและผักชนิดต่างๆ
        
             อาหารหลักหมู่ที่ 3 ผักสดชนิดต่างๆที่บริโภคเป็นประจำ มีทั้ง ชนิดใบ ดอก ผล ต้นและหัว เป็นต้น เช่น ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง ตำลึง แตงกวา มะเขือ บวบ ฟักเขียว ผักกาด ฯลฯ


สารอาหาร

                  สารอาหารที่ได้จากอาหารหมู่นี้ก็คือ พวก เกลือแร่ เช่น แคลเซี่ยม เหล็ก ฯลฯ และวิตามิน เช่น วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบีหนึ่ง วิตะมินบีสอง ฯลฯ
                  ผักสีเขียวและผักสีเหลือง  เช่น ฟักทอง มันเทศสีเหลือง เพราะผักเหล่านี้มีคุณค่าทางอาหารสูงเพราะอุดมไปด้วยวิตะมินเอ และซี


ประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่ 3

             1. ช่วยในการทำงานของระบบขับถ่าย
             2. ช่วยให้ผิวพรรณสวยงามและไม่เป็นสิว
             3. ช่วยไม่ให้อ้วน
             4. ถ้ารับประทานมากๆ อาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้
             อาหารพวกนี้มีสารพวกวิตะมินและเกลือแร่อยู่เป็นจำนวนมากอาหารหลักหมู่ที่ 4                         อาหารหลักหมู่ที่ 4 คืออาหารประเภทผลไม้ทุกชนิด เช่น ส้ม มะละกอ มังคุด ลำไย สับปะรด กล้วย มะม่วง ฯลฯผลไม้ให้สารอาหารคล้ายพวกผัก คือ ให้เกลือแร่และวิตะมินต่างๆ แต่มีคาร์โบไฮเดรทสูงกว่าผัก ผลไม้ แทบทุกชนิดให้วิตามินซี จะให้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้   ส่วนวิตามินเอมีอยู่ในผลไม้สีเหลืองและสีแสด เช่น มะละกอสุก มะม่วงสุก(เปรียบเทียบมะละกอดิบกับมะม่วงสุก มะม่วงดิบกับมะม่วงสุกเมื่อยังดิบจะมีวิตามินซีและวิตามินเอน้อยกว่าเมื่อสุกเป็นสีเหลือง


สารอาหาร
                     
                         อาหารหมู่นี้ให้สารอาหารประเภทเกลือแร่ วิตามิน กล่าวคือ ผลไม้เกือบทุกชนิดจะให้วิตามินซี ส่วนผลไม้ที่มีสีเหลืองและแสดจะให้วิตะมินเอ


 ประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่ 4

      1. นํ้าตาลในผลไม้ช่วยให้หายเหนื่อยเร็ว
      2. วิตะมินซีที่ได้รับจากผลไม้้ช่วยต้านทานโรค ทำให้แผลหายเร็วและป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน
      อาหารหมู่นี่มีสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่อยู่เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับอาหารหมู่ที่ 3 และจะมีสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรทมากด้วย
าหารหลักหมู่ที่ 5                        อาหารหลัหหมู่ที่ 5 ได้แก่ พวกไขมันและนํ้ามันพืชต่างๆ เช่น นํ้ามันหมู นํ้ามันมะพร้าว นอกจากนี้ยังมีแทรกอยู่ในอาหารประเภทอื่นๆเช่น ถั่วลิสงแห้งจะมีไขมันสูงมาก เนื้อสัตว์แทบทุกชนิดมีไขมันแทรกอยู่ ไขมันและนํ้ามันทุกชนิดให้คุณค่าทางโภชนาการกเหมือนกัน เราจึงนิยมใช้ไขมันประกอบอาหารหลายอย่างเพื่อช่วยให้อาหารมีรสชาติดีขึ้น
     

 ไขมัน มีอยู่ 2 ประเภท
       
       1. ไขมันที่ได้จากสัตว์ เช่น นํ้ามันหมู มันวัว มันปลา สัตว์จะสะสมไขมันเหล่านี้ไว้ในอวัยวะต่างๆหลายแห่ง เช่น ในหมู ได้แก่ส่วนที่เราเรียกว่ามันแข็ง รอบๆอวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ ไจ จะมีไขมันหุ้มห่ออยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีไขมันบางส่วนแทรกอยู่ระหว่างกล้ามเนื้อ
       2. ไขมันที่ได้จากพืช  มีมากในส่วนที่เป้นเมล็ดแก่ๆ เช่น จากถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมล็ดฝ้าย งา ฯลฯ และเรายังได้ไขมันจากส่วนอื่นๆ ของพืชนอกจากเมล็ด เช่น นํ้ามันมะพร้าว นํ้ามันมะกอก เป็นต้น


สารอาหาร
                      
                      ไม่ว่าจะเป็นไขมันจากสัตว์หรือพืชให้สารอาหารอย่างเดียวกัน คือ ไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานมากกว่าสารอาหารอื่นๆ และยังช่วยในการดูดซึมของวิตามินบางชนิด นอกจากนี้ การกใช้ไขมันในการประกอบอาหารจะช่วยให้รสชาติของอาหารดีขึ้น ไขมันจากสัตว์ เช่น นํ้ามันหมู นํ้ามันวัว ไขมันจากพืช เช่น นํ้ามันงา นํ้ามันถั่ว นํ้ามันมะพร้าว เป็นต้น


ประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่ 5

           1. ช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินเอ ดี อี และเค ได้ง่าย
           2. ใหพลังงานแก่ร่างกาย
           3. ช่วยเพิ่มรสชาติอาหาร
           4. ช่วยให้อิ่มนาน
           อาหารหมู่นี้ให้พลังงานแก่ร่างกายมากกว่าอาหารหมู่อื่นๆในปริมาณที่เท่า ๆ กันเช่น นํ้ามันหรือไขมัน 1 ช้อนโต๊ะให้พลังงานเท่ากับข้าวครึ่งจาน

กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ นะครับทุกคน